آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

چرا باید از مدل race در دیجیتال مارکتینگ استفاده کنیم؟

مدل race در دیجیتال مارکتینگ

مدل RACE چارچوبی برای برنامه‌ریزی استراتژیک فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال یا برنامه‌های ارتباط همه‌کاناله بوده که شامل چهار مرحله است: Reach، Act، تبدیل و Engage. هدف چارچوب RACE این است که نشان دهد کسب‌وکارها باید بر روی کدام فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال تمرکز کنند تا نتایج حاصل از بازاریابی دیجیتال را بهبود بخشند. مدل RACE ساختار ساده‌ای را برای […]