تفاوت نام تجاری با هویت بصری چیست؟

تفاوت نام تجاری با هویت بصری چیست؟

هویت برند و هویت بصری دو مفهوم متفاوت هستند که اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. هویت برند به جنبه‌های درونی یک برند مانند هدف، صدا و شخصیت آن اشاره دارد و چیزی است که مردم وقتی به یک تجارت فکر می‌‌کنند، می‌بینند یا در ذهن دارند. از سوی دیگر، هویت بصری مجموعه‌ای از عناصر […]