آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار اینترنتی
درباره درس

روز دوم: ۲-۲- چه طور کارهای مختلف کسب‌و‌کار را برنامه ریزی کنم؟

دانلود/ پخش فایل ویدئویی

دانلود/ پخش فایل صوتی