آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار اینترنتی
درباره درس

روز اول: ۱-۴-آنچه باید پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار بدانید

دانلود/ پخش فایل ویدئویی

دانلود/ پخش فایل صوتی