آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

نکات مهم هنگام انتخاب و خرید دامنه

انتخاب و خرید دامنه

انتخاب و خرید نام دامنه یک مرحله مهم در ایجاد یک وب سایت است. قبل از ثبت نام و خرید نام دامنه، چندین فاکتور وجود دارد که باید در نظر بگیرید. در مرحله اول، بررسی رقبا در صنعت مورد نظر ضروری است تا کلمات کلیدی و پسوند دامنه آنها را یادداشت کنید. در مرحله دوم، […]