آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

هویت بصری شامل چیست؟ 

در دنیای امروز که هر ثانیه کسب‌و‌کار‌ی جدید به وجود می‌آید، موارد بسیاری از اهمیت برخوردار هستند که برندسازی و البته برندینگ از مهمترین آن‌ها محسوب می‌شود که اهمیت آن بر تمامی افراد آشکار است. هویت بصری از مؤثرترین موارد در برندسازی انواع کسب‌و‌کار‌ها به شمار می‌رود که خود شامل هویت بصری برند و هویت […]