مائده ناجی

دیگه تقریبا همه اطرفیان مائده میدونن که عشق اول و آخرش نقاشی هست. همیشه میگه بهترین حس های دنیا رو وقتی که دارم نقاشی می کشم، دریافت می کنم. نجوم و کیهان شناسی، فلسفه و موسیقی از علایق اصلی مائده تو زندگی هست. مائده میگه این خیلی جذابه که یه سری اطلاعات و خواسته ها […]