آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار اینترنتی
درباره درس

روز دوم: ۲-۳- طراحی مدل بازاریابی یک صفحه‌ای آلن دیب

دانلود/ پخش فایل ویدئویی

دانلود/ پخش فایل صوتی