آژانس دیجیتال مارکتینگ بهنما

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار اینترنتی
درباره درس

روز اول: ۱-۳-مدلسازی اقتصادی اولیه کسب‌و‌کار

دانلود/ پخش فایل ویدئویی

دانلود/ پخش فایل صوتی